Máy đếm tiền zy 2019 : zheyue

Máy đếm tiền zy 2019 : zheyue

Chức năng : Máy đếm tiền tự động bằng mắt cảm ứng . Đếm được các loại tiền Cotton và Polymer . Phát hiện tiền giả , siêu giả Polymer ( phát hiện tiền giả phát quang và tiền giả không phát quang ) . Liên hệ : MÁY ĐẾM TIỀN HUY HOÀNG

Địa chỉ map : https://goo.gl/maps/vjNmu5VFqEv7gezj6
Join:
Chat
Campfire
Get the free app
Get